may tinh xach tay,máy tính xách tay,maytinhxachtay,IBM T43,IBM T61,IBM T61 hanoi,IBM T60,ibm t60 hanoi, ibm t43,ibm t60 hanoi,IBM X60, ibm x60 hanoi, IBM X61, ibm x61 hanoi,HP NC6400, HP NC6220,IBM X41,ibm x41,SONY Laptop,Toshiba A205,toshiba a205,,sieuthilaptop,sieu thi laptop,siêu thị laptop,sieuthilaptop.vn,sieuthilaptop vietnam,laptopgiare,laptop gia re,laptop giá rẻ,laptop hanoi,laptop hà nội, hanoi laptop,ibm laptop,notebook hanoi,ibm t43 hanoi

Webcam - Máy tính xách tay

Webcam - Máy tính xách tay

Page [1]
IBM T61 T7500 Webcam Giới thiệu chung:: IBM T61 Webcam
Webcam: Yes
Độ phân giải webcam: 2.0Mpx
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 28141 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad T400 webcam Giới thiệu chung:: IBM T400, có webcam, dòng máy doanh nhân, mỏng 1.1 inch
Webcam: Yes
Độ phân giải webcam: 2.0Mpx
Kích thước màn hinh: 15.4 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 31538 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


Dell D400 may tinh xach tay Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: dòng máy tính xách tay dành cho doanh nhân với giá tiền hết
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 1.4Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 16982 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


Dell D430 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: Dell D430
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

Dell Latitude D630 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: Dell Latitude D630
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 27656 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


Fujitsu LifeBook T4215 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: Fujitsu LifeBook Tablet T4215, business tablet notebook
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

HP NC6220 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: HP NC6220
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

IBM T43 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 -1871 Y27
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 16982 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM T43 1871 4BU Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 1871 4BU
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 14554 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM T43 1871 4CU Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 1871 4CU
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 14554 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM T43 1871 4PU Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 1871 4pu
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 14554 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM T43 1872 CTO Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 1872 CTO
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 14554 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM T43 ATI Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 2668
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 14554 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM T60 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T60 vẫn tuân thủ thiết kế truyền thống của IBM. Siêu mỏn
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

IBM T60 ATI Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T60 Card ATI rời 512MB
Kích thước màn hinh: 15 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

IBM Thinkpad R400 Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM R400
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 2.1Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 31052 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad T40 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T40 tiêu chuẩn
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 125 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

IBM Thinkpad T41 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T41 tiêu chuẩn
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 135 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad T42 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T42 tiêu chuẩn
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 12129 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad T43 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T43 tiêu chuẩn
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 14554 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad T500 nguyên hộp Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM Thinkpad T500, nguyên hộp.
Kích thước màn hinh: 15.4 inch
Phân loại máy: Máy mới Brandnew
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 38330 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad T61 Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM T61
Kích thước màn hinh: 14.1 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 2.1Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 20863 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad X200 Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM ThinkPad X200, P8400 Core 2, 2x2x2.24Ghz, HDD 160 Gb
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 1.4Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 28624 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


IBM Thinkpad X61 tablet Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM ThinkPad X61 (Intel Core 2 Duo L7500 1.60GHz,1GB RAM,120
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 1.4Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Đặt hàng trước
Thêm vào mục ưa thích


IBM X41 Tablet Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM X41 Tablet
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

IBM X61 Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM X61
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 1.4Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 18195 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


Thinkpad IBM X40 Webcam: No
Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM Thinkpad X40
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 0 $ Vừa hết
Thêm vào mục ưa thích

Thinkpad IBM X61 Độ phân giải webcam: không có
Giới thiệu chung:: IBM Thinkpad X61 - L7500
Kích thước màn hinh: 12 inch
Phân loại máy: Máy Factory Refurbished
Trọng lượng: 1.4Kg
» So sánh với sản phẩm khác
Giá:: 28141 $ Còn hàng
Thêm vào mục ưa thích


28 products
Page [1]
Nhận báo giá
Email:

Unsubscribe